Mandirbouw

Historie

Het plan om een ASAN mandir te bouwen bestaat al vele jaren. Bij de initiatie van dit plan zijn de eerste contacten met de Gemeente Den Haag gelegd. Hierna zijn diverse mogelijkheden met de Gemeente besproken. In 2012 is een intentieverklaring getekend met de Gemeente. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een grondreserveringsovereenkomst in 2013.

Project

Het project beslaat het geheel traject van voorbereiding tot realisatie en oplevering van de nieuwe mandir.

Na het aantreden van het huidig bestuur in juni 2014 is er een nieuwe bouwcommissie geïnstalleerd die het werk van de vorige bouwcommissie heeft overgenomen. Het mandirbouw-traject is ingericht als project en er is gekozen om projectmatig te werk te gaan. Deze aanpak heeft geresulteerd in diverse mijlpalen.

Ten eerste zijn de banden met de Gemeente Den Haag opnieuw aangehaald en is er gewerkt aan het aanvragen van uitstel voor de grondreserveringsaanvraag. Dit traject is met succes ingezet. De Gemeente Den Haag heeft uitstel verleend en het bouwteam kon op deze manier de diverse voorbereidingen treffen voor de grondreserveringsaanvraag.

Ten tweede diende er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij de Gemeente Den Haag. Tijdens de ALV van 15 maart 2015 heeft de ALV goedkeuring gegeven aan het starten van het Engineeringstraject. Het Engineerstraject, waarin o.a. de detailtekeningen en diverse documenten worden opgesteld en ingediend bij de Gemeente, werd in maart 2015 gestart. Hiertoe werd een Engineeringsovereenkomst aangegaan met de aannemer Hallz.nl B.V. In de onderhandelingen met Hallz.nl B.V. is afgesproken dat indien ASAN ook de bouw door Hallz.nl B.V. laat uitvoeren het bedrag (€ 18.000,- excl. BTW) zal worden kwijtgescholden door Hallz.nl B.V. Dit Engineeringstraject heef geduurd tot eind augustus 2015.

Ten derde moest de grondafnameovereenkomst in gereedheid worden gebracht. Na verkrijging van de omgevingsvergunning in augustus 2015 is direct gestart met de voorbereidingen om de grondafnameovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst werd opgesteld door de Gemeente Den Haag en is op 27 september 2015 ten overstaande van de Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, de heer Joris Wijsmuller, en notaris Rajesh Gopisingh, ondertekend door de Gemeente Den Haag en het bestuur van ASAN. De ondertekening heeft plaats gevonden in de ASAN mandir waarbij diverse prominenten aanwezig waren waaronder de voorzitter van de World Council of Arya Samaj. Met deze grondafname was een bedrag van €59.333,25 gemoeid. Zie bijgevoegde nota voor een specificatie. De Gemeente Den Haag heeft een aantal belangrijke voorwaarden opgenomen in deze overeenkomst. Een daarvan is dat binnen zes maanden (gerekend vanaf 27 september 2015) gestart dient te worden met de bouw van de mandir. Tevens moet de mandir in 2 ½ jaar worden afgebouwd.

In oktober 2015 zijn de onderhandelingen met diverse aannemers gestart. Uit analyse en onderzoek is gebleken dat Hallz.nl B.V. de beste prijs/kwaliteit levert. Immers deze partij is ook betrokken bij de bouw van andere tempels in Den Haag.

Gefaseerde bouw

Na uitvoerig overleg is besloten om te kiezen voor gefaseerde bouw. Dit heeft diverse voordelen. Een van de voordelen is dat ASAN de tijd kan benutten om het financieringsvraagstuk in te vullen. ASAN heeft namelijk niet direct de financiele middelen beschikbaar om het geheel bouwtraject te bekostigen. Een ander voordeel is dat in aanloop naar de verschillende fasen gekozen kan worden voor een andere aannemer m.a.w. er kan opnieuw worden aanbesteed en onderhandeld. Tevens bestaat de mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren.

Hieronder ziet u de verschillende fasen die zijn vastgesteld*:

 • A. Onderbouw ; Heiwerk t/m Funderingsbalken (maart 2016)
 • B. Skelet ; Staalconstructie, Kanaalpl. vloeren, betontrap ( april / mei 2016)

—————————————————————————————————–

 • C. Gevel ; ( juni / augustus 2016)
 • D. Dakafwerking ; ( september 2016)

—————————————————————————————————–

 • E. Binnen afbouw ; ( september / december 2016)
 • F. Installaties ; ( september / december 2016)

—————————————————————————————————–

 • G. Overig ; Buitenafwerking Gebouw en Terrein ( september / december 2016)

OPLEVERING ; eind december 2016

*De genoemde periodes zijn indicatief en zijn voorbehouden aan wijzigingen.

Voor fase A en B is een aannemingsovereenkomst getekend met Hallz.nl B.V. voor een bedrag van 363.000,- (inclusief BTW).

Mijlpalen

 • INTENTIEVERKLARING GEM./ONTW. – JAN. 2012
 • BEGINSELVERKLARING – NOV. 2012
 • GRONDRESERVERINGSOVEREENKOMST – SEPT. 2013
 • OMGEVINGSVERGUNNING – SEPT. 2015
 • GRONDUITGIFTE OVEREENKOMST – SEPT. 2015
 • AANNEMINGSOVEREENKOMST POSTEN A EN B; WEEK 50 2015
 • CEREMONIEEL EERSTE STEENLEGGING – START BOUW, 7 FEB 2016
 • START HEIWERK – MAART 2016
 • START BETONSTORT FUNDERINGSBALKEN =  MAART 2016

Het Ontwerp

De nieuwe ASAN mandir zal bestaan uit 2 lagen met een afmeting van 28×25 m. Totaal komt dit neer op 1200 m2 bruto vloer oppervlak. Zie de ontwerptekeningen en graphics voor meer informatie.

Projectteam

Het projectteam, meer bekend als de Mandir bouwcommissie (MBC), bestaat uit de volgende personen:

Nitesh Bharos (coordinator, projectmanager MBC), A.Ramjanam (architect), R.Bhagwandas(architect), R.Sewgobiend(technisch specialist), R.Ramadhin(technisch specialist), E. van Bronckhorst (bouwkundig adviseur), R. Dhanpat(lid), D.Mahabir (lid).

D.Badloe (penningmeester ASAN) is de gedelegeerde van het bestuur en participeert in deze hoedanigheid in de MBC. De MBC vergadert elke donderdag ten kantore van ASAN.

Workshops

Om de ASAN gemeenschap en ook sympathisanten/belangstellenden op een degelijke manier te betrekken en informeren m.b.t. de voortgang heeft de MBC in 2015 een aantal workshops verzorgd.

Begroting*

 • A. Onderbouw ; Heiwerk t/m Funderingsbalken € 80.000,-
 • B. Skelet ; Staalconstructie, Kanaalpl. vloeren, betontrap € 320.000
 • C. Gevel ;

€ 300.000,-

 • D. Dakafwerking ; € 30.000,-
 • E. Binnen afbouw ; € 220.000,-
 • F. Installaties ;

€ 160.000,-

 • G. Overig ; Buitenafwerking Gebouw en Terrein € 160.000,-

————————————————————————————-

TOTAAL BOUWKOSTEN INCL. BTW € 1.270.000,-

*Vanwege de gefaseerde bouw is

Comments are closed.