ASAN

ASAN staat voor Arya Samaj Nederland.

De Arya Samaj is een hindoeïstische organisatie, die in 1875 in de Indiase stad Bombay werd opgericht door volgelingen van Swami Dayanand (volledig: Dayanand Saraswati (1823-1883)).

De Ārya Samāj is een afsplitsing van de Sanatan Dharma. Swāmī Dayānand verkondigde dat de vier Veda’s onfeilbare universele filosofische hymnen zijn. De Ārya Samāj (vereniging van nobelen) veroordeelt verschillende aspecten uit de Sanatan Dharma: het geloof in avatara’s, voorouderverering, beeldenverering, pelgrimages en het offeren in tempels, omdat die niet in de Veda’s terug te vinden zijn.

Om de denkbeelden van Swami Dayanand over de gehele wereld uit te dragen richtten zijn volgelingen al in 1873 in Allahabad, met diens goedkeuring, de Ārya Samāj op. Deze poging mislukte. In 1875 deden Dayanand’s volgelingen in Mumbai (destijds: Bombay) een nieuwe poging, dit keer met succes. In de loop der tijd kreeg de beweging ook volgelingen buiten India.

De Ārya Samāj was een van de organisaties die zich al vroeg aansloot bij de onafhankelijkheidsbeweging van India. Als gevolg hiervan werd de beweging door de Britten vervolgd. Na de aanslag op de Britse onderkoning van India in 1910 werden meerdere leiders uit India verbannen.

Comments are closed.