Doelstelling

Doelstelling van Swami Dayanand was om het hindoeïsme terug te brengen naar de essentie, de vier veda’s. Duizenden jaren gebruik van velerlei rituelen en gebruiken zorgden ervoor dat het hindoeïsme teveel afweek van zijn essentie.

Zo kent deze stroming heilige geschriften, een geloofsbelijdenis en richtlijnen van zaken waar een volger van de Ārya Samāj zich aan dient te houden. Verder kiest de beweging voor een monotheïstische visie op God.

Om dit doel te bereiken stichtte de Ārya Samāj scholen en startte ze missionaire organisaties, waarbij ze haar activiteiten ook buiten India uitbreidde. Er zijn wereldwijd afdelingen van de Ārya Samāj. Het internationale hoofdkwartier van de Ārya Samāj, de Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, was aanvankelijk gevestigd in Lahore te Pakistan. Na de Partition (de splitsing van India en Pakistan) in 1947 is het hoofdkwartier verhuisd naar New Delhi. Verhoudingsgewijs is de organisatie het grootst in Guyana, Suriname en Nederland.

Van groot belang is dat Swāmī Dayānand van mening was dat ook de meisjes en vrouwen toegang tot onderwijs moesten hebben. Daarom stichtte de Ārya Samāj veel meisjesscholen. Op die manier leverde de beweging een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van de vrouw.

Bij de Ārya Samāj mag in principe iedereen pandit(a) (priester) worden, ongeacht zijn of haar afkomst.

Comments are closed.